Chính Sách Bảo Mật

Bảo mật là vấn đề quan trọng của mỗi website. Khi truy cập vào web khách hàng cần đọc chính sách bảo mật và hiểu hơn vấn đề an toàn trên mạng.

Vấn đề thu thập dữ liệu

Thông tin truy cập sẽ được hiển thị công khai đó là địa chỉ Ip, vị trí. Mỗi khi khách hàng truy cập sẽ lưu lại trên trình duyệt cache.

Chúng tôi còn có ghi lại các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại (nếu có). Nhưng không dùng vào mục đích khác. Vì vậy khách hàng cần an tâm.

Quyền hạn

Modgame4u.com sẽ duy trì và phát triển website, cung cấp những file tải chất lượng và cố gắng hoạt động 24/7 không làm gián đoạn bất cứ người dùng nào.

Người dùng truy cập website là chấp nhận những yêu cầu pháp lý trên website và không có trách nhiệm thông báo đến người dùng.

Giới hạn sử dụng

Các nội dung, cơ sở dữ liệu của website được bảo vệ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ. Không dùng vào các mục đích cá nhân hoặc sử dụng tính thương mại.

Người dùng không sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng nếu không được đồng ý từ chúng tôi.

Không dùng các thao tác kỹ thuật làm trì hoãn website với mục đích phá hoại.

Cập nhật thông tin bảo mật

Thông tin bảo mật, điều khoản sẽ cập nhật thường xuyên và chúng tôi không có trách nhiệm thông báo đến người dùng. Người dùng cần đọc kỹ điều khoản trước khi sử dụng các thông tin trên trang web.